Personvern

Nettstedet drives av Broderi & Laser-eksperten AS («Broderieksperten»). Broderieksperten beskytter og respekterer dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

Broderieksperten er forpliktet til å beskytte og verne om alle personlige opplysninger du gir oss. Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenestene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Broderieksperten er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

NÅR SAMLER VI INN OG LAGRER PERSONOPPLYSNINGER?
Vi behandler personopplysninger om våre kunder i følgende tilfeller:

 • Når du handler våre produkter og tjenester
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, via e-post, i sosiale medier eller via våre nettsider
 • Når vi har kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende
 • Når vi ønsker å kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om våre tjenester og produkter
   

VÅR HJEMMEL FOR Å SAMLE INN PERSONOPPLYSNINGER 

 1. Basert på samtykke
  Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved kjøp av varer og tjenester. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.
 2. Basert på kontrakt
  Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kjøp og avtaler med kunder og leverandører.
 3. Basert på berettiget interesse
  Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Broderieksperten og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.
   

HVILKEN TYPE PERSONOPPLYSNINGER SAMLES INN OG HVORFOR?
Vi kan komme til å be deg om å gi personlige opplysninger direkte til oss. Vi kan for eksempel be om dine kontaktopplysninger, som fullt navn, telefonnummer, e -post adresse og navn og kontaktinformasjon til selskapet du jobber for. Dette for å kunne levere din bestilling. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Broderieksperten verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke.

Utover dette samler ikke Broderieksperten inn eller behandler spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger. 

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på våre Facebook sider eller Facebook grupper du er medlem i, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden/gruppen, og brukes til formål som verken Broderieksperten eller du har kontroll over. Dermed har ikke Broderieksperten noe ansvar for informasjon du sender til disse sidene.

Hvis du søker på en jobb hos Broderieksperten, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.
 

BRUK AV DATABEHANDLERE
Vi kan bruke underleverandører/databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. Hvis underleverandøren/databehandleren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

I de tilfeller hvor dette er aktuelt, har vi alltid en databehandleravtale implementert med hver enkelt databehandler.
 

HVOR LENGE TAR VI VARE PÅ PERSONOPPLYSNINGER?
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.
 

SIKKERHET
Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode holdninger hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften. Det blir inngått avtaler om databehandling med alle våre leverandører som ved enkelte anledninger kan bli gitt tilgang til våre IT-systemer.
 

RETTIGHETER TIL EGNE PERSONOPPLYSNINGER
Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene Broderieksperten har lagret om deg
 • Rett til å be Broderieksperten korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller inneholder feil
 • Rett til å be om at dine personopplysninger slettes når det ikke lenger er nødvendig for Broderieksperten å oppbevare slike data
 • Rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger, f.eks. at du tidligere har samtykket i å motta f.eks. nyhetsbrev, kampanjetilbud og lignende
 • Rett til å be om at Broderieksperten gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontrakts basert
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til mail@broderieksperten.no.
 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for markedsføring, statistikk og trafikkanalyse og for at tjenesten skal virke best mulig for deg som bruker. Informasjonskapsler er små, tekstbaserte informasjonsfiler som lagres på datamaskinen din. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og du kan stille inn nettleseren til å tillate eller ikke tillate informasjonskapsler. Slik administrerer du informasjonskapsler – www.nettvett.no.

Det benyttes ulike typer informasjonskapsler på denne nettsiden. Disse informasjonskapslene støtter viktige funksjoner for å sikre at nettstedet oppfører seg slik du forventer. Uten disse informasjonskapslene vil ikke nettstedet fungere, og denne type informasjonskapsler kan ikke slås av. Informasjonskapslene samler ikke inn personopplysninger.

Google Analytics
Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi kan gjøre våre nettsider mest mulig brukervennlig og gi deg mer relevante annonser på Google. Til dette benytter vi Google Analytics sin tjeneste, som er satt opp slik at vi ikke lagrer brukeres IP-adresse. Du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics her.

Facebook
Facebook samler inn informasjon via informasjonskapsler for at vi skal kunne vise deg relevante annonser.  All data samles inn anonymt og kan ikke spores tilbake til deg som privatperson. Du kan slå av informasjonskapsler dersom du ikke ønsker å se annonser basert på din brukeratferd her (krever at du er logget inn på Facebook).
 

HVIS LOVPÅLEGG
Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.
 

ENDRINGER OG OPPDATERINGER AV PERSONVERNERKLÆRINGEN
Gjeldende og oppdatert versjon av Broderieksperten sin personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på nettsiden.
 

RETTEN TIL Å REGISTRERE EN KLAGE
Dersom du ikke er fornøyd med måten dine personopplysninger blir behandlet på, kan du henvende deg til mail@broderieksperten.no.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, har du rett til å legge fram din sak ovenfor Datatilsynet for gjennomgang og eventuelt avgjørelse.